• domki4.jpg
  • domki6.jpg
  • domki7.jpg
  • domki8.jpg
  • domki10.jpg
  • domki11.jpg
  • domki12.jpg
  • jezioro.jpg

Jezioro Drawskie

Przez jezioro Drawsko przepływa rzeka Drawa, nad Drawskiem położone jest miasto Czaplinek. Na jeziorze znajduje się 12 wysp: Lelum, Polelum, Mokra, Środkowa, Zachodnia, Bagienna, Samotna, Dzika (Bobrowa), Żurawia, Czapla, Kacza oraz największa wyspa Bielawa, która jest piątą wyspą jeziorną w Polsce pod względem wielkości.

Zwierciadło wody jeziora znajduje się na wysokości 128,7 m n.p.m.

Drawsko powstało w miejscu skrzyżowania się kilku głębokich rynien polodowcowych.

 

W 2009 r. przeprowadzono badania jakości wód Drawska w 5 punktach w ramach monitoringu diagnostyczno-operacyjnego. W ich wyniku oceniono stan ekologiczny na umiarkowany (III klasa), a stan chemiczny na dobry. W ogólnej dwustopniowej ocenie stwierdzono zły stan wód Drawska.

W 1996 roku dokonano badań czystości wody Drawska, gdzie oceniono stan wód na III klasę czystości, a jezioro otrzymało I kategorię podatności na degradację biologiczną.